Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση πολιτικής απορρήτου

Δήλωση πολιτικής απορρήτου - Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη

Όνομα και διεύθυνση:
Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
Οδός 1770 αρ.34
71202 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. επικοινωνίας: +30 2810 300865
Fax: +30 2810 300866
e-mail: info@gorentacar.gr
Έδρα εταιρείας:
Οδός 1770 αρ.34
71202 Ηράκλειο Κρήτης
Ιδιοκτήτης ιστοσελίδας: Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Rent a Car Crete
Δημιουργικό: Web Experience


Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Για την αποτελεσματική επίτευξη ορισμένων υπηρεσιών είναι απαραίτητο οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας να δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζονται «προσωπικού χαρακτήρα».
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν 2472/1997, Ν 2779/99, ΠΔ 207/1998, ΠΔ 79/2000 και άρθρο 8 Ν 2819/2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ)

Η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις αρμόδιες αρχές).

Σημείωση: Η υποβολή προσωπικών δεδομένων από χρήστες κάτω των 18 ετών, δεν είναι επιτρεπτή.

Έλεγχος προϋποθέσεων χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων
Η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένο μέλος. Όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή ή την διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων και δύνανται εν γένει να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν μέσω της σελίδας επικοινωνίας. Η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαγραφούν οι πληροφορίες αυτές από τα αρχεία της.
Η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί και να ελέγχει τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους χρήστες και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά.

Γενικές Διατάξεις
Η χρήση της ιστοσελίδας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου.

Go Rent a Car Προσφορές