'Οροι Ενοικίασης– GO Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη

go argyrakis2

Προσόντα ενοικιαστή/ Παραλαβή οχημάτων
Ελάχιστο όριο ηλικίας 23 ετών, με άδεια οδήγησης 1 έτους . Ισχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης Ελληνική, Ευρωπαϊκή ή Διεθνή.
Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες με τις αντίστοιχες χρεώσεις. Τα καύσιμα βαρύνουν τον ενοικιαστή.
Ο ενοικιαστής υποχρεούται να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό.


Ασφάλειες
Τα οχήματα της Go Rent a Car είναι ασφαλισμένα: 


Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.)
Σημ: Για ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα / αμέλεια του ενοικιαστή στο όχημα της Go Rent a Car, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής.

• Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (F.D.W.)
Σημ.: Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), καθώς και ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά, στους καθρέπτες, στους υαλοκαθαριστήρες, στο κάτω μέρος του αμαξώματος καθώς και στο εσωτερικό του.


• Ασφάλεια Κλοπής (Τ.P.)
Σημ.: Η κάλυψη της Ασφάλειας Κλοπής (Τ.Ρ.) δεν ισχύει σε περίπτωση αμέλειας του οδηγού.


• Επιπλέον Οδηγός (A.D.)

 

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού
60€ για τις κατηγορίες Α, Β, C. 100€ για τις κατηγορίες T, D, E. 200€ για τις κατηγορίες F,G,H


Αξεσουάρ
Παιδικό κάθισμα / χωρίς χρέωση
Navigation System (Σύστημα GPS):5,00€
Σημ: Τα αξεσουάρ διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Απαγορεύεται η φόρτωση αυτοκινήτων σε πλοίο

Τρόποι πληρωμής
Η εξόφληση της προσυμφωνημένης αξίας μίσθωσης γίνεται κατά την παραλαβή του οχήματος είτε με μετρητά είτε με κάποια από τις βασικές πιστωτικές κάρτες. Η Go Rent a Car δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, Diners Club, Mastercard. Κάρτες τρίτων δεν γίνονται δεκτές

Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης.