Αναζήτηση Αυτοκινήτων

:
:

Όροι Χρήσης

 

 

Όροι Χρήσης - Go Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Κρήτη

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
Ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για τις υπηρεσίες αυτές καθώς και για τις τιμές και των όρων αυτών (Οι τιμές που αναφέρονται ισχύουν μόνο για κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας)


 

Πνευματικά δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα των σελίδων και οθονών καθώς και κάθε είδους υλικό και πληροφορίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα και η μορφή τους, αποτελούν ιδιοκτησία της Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη. Χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη δεν επιτρέπεται η εν μέρει ή εξ ολοκλήρου αντιγραφή, τροποποίηση, μεταβολή, έκδοση, εκπομπή, διανομή, πώληση ή μεταφορά υλικού της ιστοσελίδας ή του πηγαίου κώδικά της. Ωστόσο, τα περιεχόμενα μπορούν να εκτυπωθούν για προσωπική μη εμπορική χρήση του επισκέπτη. Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων (Ηράκλειο).


Ακριβής και πλήρης ενημέρωση – Περιορισμοί Ευθύνης
Η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας να είναι ακριβείς και να συνάδουν με τα τελευταία δεδομένα. Ωστόσο, η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά.

Η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας και για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε παράβαση των παραπάνω όρων από την Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη ή τους υπαλλήλους αυτής.

Η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσής της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου.

Η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη μπορεί να μεταβάλλει τις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες
Η ιστοσελίδα περιέχει υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, που λειτουργούν από τρίτους, οι οποίοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη. Οι ιστοσελίδες αυτές έχουν ξεχωριστούς όρους εμπιστευτικότητας και για τον λόγο αυτό ο χρήστης θα πρέπει να τους ελέγξει πριν κάνει χρήση τους. Σε καμία περίπτωση η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη δε φέρει ευθύνη για τις μεθόδους και κανόνες εμπιστευτικότητας καθώς και των περιεχομένων τους και η χρήση τους γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Cookies
Όταν χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, μπορεί να αποθηκευτούν στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μικρά προγράμματα γνωστά ως cookies. Αυτά τα προγράμματα δεν επιτρέπουν την πρόσβαση της Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη στα αρχεία του υπολογιστή και δεν χρησιμοποιούνται για την συγκέντρωση προσωπικών πληροφοριών.
Οι περισσότεροι οδηγοί πλοήγησης (internet browsers) δίνουν την δυνατότητα να διαγράψει ο χρήστης αυτά τα προγράμματα πριν ακόμη αποθηκευτούν στην μνήμη του υπολογιστή.

Κράτηση
Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στην ιστοσελίδα και την περάτωση της διαδικασίας, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη να παράσχει υπηρεσίες μίσθωσης οχημάτων. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Επιβεβαίωση κράτησης
Σε περίπτωση κράτησης μέσω της ιστοσελίδας ο χρήστης θα λάβει από τηνΑργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη επιβεβαίωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) εντός τριών ημερών. Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει αμέσως την ορθότητα όλων των στοιχείων της επιβεβαίωσης. Η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών και αποκλίσεων σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης.

Τρόποι Πληρωμής
• Μέσω πιστωτικής κάρτας
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης μέσω πιστωτικής κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.
• Με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα εξόφλησης μέσω κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς που του ανακοινώνονται μετά από αίτημά του.
• Μετρητά
Ο χρήστης δύναται να εξοφλήσει το συνολικό κόστος ενοικίασης τοις μετρητοίς.

Ακυρώσεις
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας προπληρωμένης κράτησης που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη υποχρεούται να επιστρέψει στον χρήστη ολόκληρη την αξία κράτησης.

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη δικαιούται να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή του την καταβολή ακυρωτικού τέλους αξίας ίσης με το 50% της αξίας κράτησης. (Η καταβολή ακυρωτικού τέλους ισχύει και για κρατήσεις με ημερομηνία παραλαβής αυτοκινήτου μικρότερη των 3 ημερών).

Η ακύρωση μη προπληρωμένων κρατήσεων γίνεται χωρίς καμία χρέωση.

Οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην: ΑΑργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη Οδός 1770 αρ.34, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: +30 2810 300865, Fax: +30 2810 300866, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

No-show
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. H Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον χρήστη με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.

Απόρριψη κράτησης
Η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης εντολών για κράτηση που καταχωρούνται από τον χρήστη, σε περίπτωση που ο τελευταίος παραβιάσει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

Γενικές Διατάξεις
Η χρήση της ιστοσελίδας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου.

Ασφάλεια συναλλαγών
Η EUROBANK έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σας εξασφαλίζοντάς σας απόλυτη ασφάλεια. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας, δίνετε την εντολή να χρεωθεί σε αυτή το ποσό της παραγγελίας σας. Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί μετά την επεξεργασία της εντολής από την EUROBANK, και το ποσό της χρέωσης θα αποτελεί καταβολή έναντι της αξίας μίσθωσης του αυτοκινήτου που αναφέρεται στην κράτηση. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο και με δική της ευθύνη, η Αργυράκης Εμμανουήλ – Go Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Κρήτη δεν μπορέσει να κάνει αποδεκτή την κράτηση, τότε το ποσό χρέωσης επιστρέφεται στην ίδια κάρτα. Σε περίπτωση που ο χρήστης με δική του ευθύνη ακυρώσει την κράτηση, τότε από το ποσό της επιστροφής παρακρατείται το ακυρωτικό τέλος που προβλέπεται παραπάνω.

Τα στοιχεία της κάρτας σας περνάνε σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας. Η EUROBANK ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL από την Geotrust (Secure Socket Layer). Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία. Οι συναλλαγές με Visa και MasterCard έχουν ενταχθεί στα αντίστοιχα προγράμματα πιστοποίησης 3D-Secure (Verified by Visa, MasterCard SecureCode).
Για την αναγνώριση μίας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL θα παρατηρήσετε στον browser ένα μικρό κίτρινο λουκέτο και μετά θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα https://. Ο υπολογιστής σας μέσω της κρυπτογράφησης SSL στέλνει το αίτημα του στον server της Τράπεζας. Ο server στέλνει πίσω στον υπολογιστή σας, το πιστοποιητικό ασφαλείας, την επιβεβαίωση της επίσκεψης σας στην σωστή σελίδα και το δημόσιο κλειδί σας. Στην συνέχεια, ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί έτσι ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.

Google Analytics
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων, που παρέχεται από τη Google, Inc ("Google"). Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες την ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το cookie για τη χρήση του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης της IP σας διεύθυνσης) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήση σας της ιστοσελίδας, συνδιάζοντας τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και της χρήσης του Διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτα πρόσωπα όταν απαιτείται αυτό από το νόμο, ή όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δε θα συνδέσει την IP σας διεύθυνση με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον browser σας, ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, αν το κάνετε αυτό μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Google κατά τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο και σκοπό.

 • Λίμνη Κουρνά, Αργυρούπολη & Αρχαία Λάππα

  Λίμνη Κουρνά, Αργυρούπολη & Αρχαία Λάππα

  Ενοικιαζόμενα Αυτοκίνητα Χανιά Αεροδρόμιο Και κάντε μια βόλτα στην λίμνη Κουρνά. Η λίμνη Κουρνά είναι η μοναδική φυσική λίμνη γλυκού
  Read More
 • Άγιος Νικόλαος

  Άγιος Νικόλαος

  Ηράκλειο Αεροδρόμιο Ενοικιαζόμενα Αυτοκίνητα Και ζήστε ονειρεμένες διακοπές στον Άγιο Νικόλαο. Ο Άγιος Νικόλαος βρίσκεται στην ανατολική Κρήτη, 70χιλ από
  Read More
 • Αρχαιότητες

  Αρχαιότητες

  Η Κρήτη απομονωμένη στο νότιο άκρο του ελληνισμού, στο σταυροδρόμι των τριών ηπείρων, δημιούργησε και διατήρησε μεγάλη τοπική πολιτιστική παράδοση,
  Read More
 • Το παλάτι της Κνωσού

  Το παλάτι της Κνωσού

  Η Κρήτη είναι το κέντρο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού από το 7000 π.Χ, με το Μινωικό πολιτισμό να δεσπόζει από το
  Read More
 • Ανώγεια & Σπήλαιο Ζωνιανών

  Ανώγεια & Σπήλαιο Ζωνιανών

  Ενοικιαζόμενα Αυτοκίνητα Αερδρόμιο Ηρακλείου Για μια εκδρομή στα Ανώγεια και το σπήλαιο Ζωνιανών. Το ορεινό χωριό Ανώγεια βρίσκεται σε υψόμετρο
  Read More
 • Το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων & η παλιά πόλη

  Το Ενετικό Λιμάνι των Χανίων & η παλιά πόλη

  Τα Χανιά βρίσκονται Βορειοδυτικά της Κρήτης 170χιλ από την πρωτεύουσα Ηράκλειο. Με κύριο πόλο έλξης το πανέμορφο Ενετικό λιμάνι προσελκύουν
  Read More
 • Chersonissos

  Chersonissos

  Hersonissos is 26 kilometres east of Heraklion, between Anissaras and Stalis. Hersonissos has developed due to tourism and, in just a
  Read More
 • Chrissi Island / Gaidouronisi / Donkey Island

  Chrissi Island / Gaidouronisi / Donkey Island

   Whatever you have dreamed heard or imagined is not enough to describe the beauty and magic of Chrissi Island. Situated
  Read More
 • Εναλλακτικός Τουρισμός

  Εναλλακτικός Τουρισμός

  Ο εναλλακτικός τουρισμός θέλει να κάνει τον καθένα να αισθάνεται σαν στο σπίτι του, εξοικειώνοντάς τον με τις τοπικές αξίες,
  Read More
 • Κρητικές Παραλίες

  Κρητικές Παραλίες

  Η ακτογραμμή της Κρήτης έχει μήκος 1.046 χιλιόμετρα, με περιοχές που είναι πλήρως οργανωμένες και δημοφιλείς, αλλά και περιοχές απομονωμένες,
  Read More
 • Το κλίμα της Κρήτης

  Το κλίμα της Κρήτης

  H Κρήτη διαθέτει το καλύτερο κλίμα στον κόσμο, με σχεδόν 300 ημέρες ηλιοφάνειας κάθε χρόνο είναι το πιο ηλιόλουστο νησί
  Read More
 • Η Κρητική Φιλοξενία

  Η Κρητική Φιλοξενία

  Οι Κρητικοί διακρίνονται για τη φιλοξενία τους και ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στους ξένους. Σας κάνουν να νιώθετε αμέσως ευπρόσδεκτοι,
  Read More
 • Ξενοδοχεία & Θέρετρα

  Ξενοδοχεία & Θέρετρα

  Η Κρήτη είναι ένας από τους πλέον δημοφιλής Ελληνικούς προορισμούς διακοπών. Η σημερινή τουριστική υποδομή στην Κρήτη ικανοποιεί το σύνολο
  Read More
 • Το φυσικό περιβάλλον

  Το φυσικό περιβάλλον

  Η φύση έχει χαρίσει στο κρητικό τοπίο τα καλύτερά της δώρα. Μνημεία της φύσης στέκονται εδώ, σμιλευμένα στο χρόνο, εξιστορώντας
  Read More
 • Η Κρητική Διατροφή

  Η Κρητική Διατροφή

  Η Κρητική διατροφή είναι παγκοσμίως γνωστή, έχει τις ρίζες της στην Μινωική Κρήτη και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτισμικής κληρονομιάς
  Read More
 • Crete has the full package

  Crete has the full package

  The biggest island in Greece and the fifth largest in Mediterranean is Crete. With a car rental Crete guests can
  Read More
 • Elounda

  Elounda

  Elounda is a small fishing village that became the most cosmopolitan place on Crete through the last 20 years. Luxurious
  Read More
 • Ελούντα & Σπιναλόγκα

  Ελούντα & Σπιναλόγκα

  10 μόλις χιλ από τον Άγιο Νικόλαο βρίσκεται ο κόλπος της Ελούντας. Γνωστός για τα πολυτελή ξενοδοχεία είναι το μέρος
  Read More
 • Gramvousa

  Gramvousa

  Gramvousa dominates at the western part of Crete and specifically at Kissamos Gulf in Chania. Even if it is a
  Read More
 • Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

  Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

  Ηράκλειο Ενοικίαση Αυτοκινήτου, και επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στο κέντρο της πόλης στην οδό Ξανθουλίδου.Τα εκθέματα του καλύπτουν ένα
  Read More
 • Ηράκλειο

  Ηράκλειο

  GO Rent a Car Ηράκλειο Ξενοδοχεία Με περίπου 175,000 κατοίκους το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, το οικονομικό,
  Read More
 • Lasithi Plateau / Oropedio Lasithiou

  Lasithi Plateau / Oropedio Lasithiou

  An area of 25 square kilometers Lasithi Plateau is the biggest valley in Crete and one of the biggest in
  Read More
 • Οροπέδιο Λασιθίου & Δικταίο Άντρο

  Οροπέδιο Λασιθίου & Δικταίο Άντρο

  Ενοικίαση Αυτοκινήτου Λιμάνι Ηρακλείου Και περάστε μια μέρα στο Οροπέδιο Λασιθίου. Το Οροπέδιο Λασιθίου είναι η μεγαλύτερη πεδιάδα στην Κρήτη,
  Read More
 • Λουτρό

  Λουτρό

  Κρήτη Ενοικίαση Αυτοκινήτου, Για αξέχαστες διακοπές στο Λουτρό. Το μικρό γραφικό παραθαλάσσιο χωριό Λουτρό βρίσκεται στη Νοτιοδυτική Κρήτη, ανάμεσα στη
  Read More
 • Ρέθυμνο

  Ρέθυμνο

  GO Rent a Car Ρέθυμνο Ξενοδοχεία Το Ρέθυμνο είναι ένας τόπος που ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά ..! Από την πρώτη
  Read More
 • Το φαράγγι της Σαμαρίας

  Το φαράγγι της Σαμαρίας

  Το φαράγγι της Σαμαριάς είναι μια διαδρομή 16χιλ στη Νοτιοδυτική Κρήτη στο νομό Χανιών. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην
  Read More
 • Εσωτερικές μετακινήσεις

  Εσωτερικές μετακινήσεις

  Λένε συχνά ότι δεν πρόκειται απλά για ένα νησί αλλά για μία ολόκληρη ήπειρο! Και πως να διαφωνήσεις άλλωστε, όταν
  Read More